<acronym id="wgcss"></acronym>
當前位置: 浙江大學考研論壇 > 研究生院 > 院系排名 > 浙江大學數量經濟學專業排名

浙江大學數量經濟學專業排名

【閱讀次數:
add 浙江大學研究生微信
為你免費答疑

QQ咨詢:
排名 校名 等級 二級學科 一級學科 學科門
1 清華大學 A++ 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
2 吉林大學 A+ 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
3 華中科技大學 A+ 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
4 中國人民大學 A 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
5 華僑大學 A 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
6 東北財經大學 A 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
7 首都經濟貿易大學 A 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
8 上海財經大學 A 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
9 廈門大學 B+ 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
10 北京大學 B+ 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
11 復旦大學 B+ 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
12 南開大學 B+ 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
13 暨南大學 B+ 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
14 中南財經政大學 B+ 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
15 中央財經大學 B+ 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
16 西南財經大學 B 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學
17 遼寧大學 B 020209數量經濟學 0202應用經濟學 02經濟學


彩世界